Pojištění

Firma Beta Servis - Jan Dědina svoji činnost pojistila u těchto dvou pojišťoven:

  • Kooperativa, pojišťovna, a.s. 
  • Česká pojišťovna, a.s.

U každé z uvedené pojišťovny je sjednaná výše pojistné částky 5 000 000 Kč. Toto pojištění je sjednáno na jednotlivé náklady, manipulaci s vybavením a okolní prostory.

V případě potřeby a požadavku zákazníka nabízíme i další připojištění.